Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lily French Cheerful Store met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lily French Cheerful Store verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten/producten die door Lily French Cheerful Store worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Lily French Cheerful Store aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Lily French Cheerful Store aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Lily French Cheerful Store opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Lily French Cheerful Store alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lily French Cheerful Store niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Lily French Cheerful Store worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Lily French Cheerful Store uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Lily French Cheerful Store worden onderhouden wordt afgewezen.